Peter Jansen heeft de snelste twee op Zantvliet .

07-07-2017 14:17

Ja , het was weer eens zo,n zaterdag waar het eigenlijk om niets gaat . Verstandig om uit te wijken naar de vrijdag korving want het weer beloofde niet veel goeds . Om dan zoveel naar het westen te gaan en de afstand zodanig inkorten dat het voor de midfond niet meer teld had voor mij ook niet meer gehoeven .Een vlucht om des keizers baard zullen we maar zeggen . Dan maar naar huis met het spul . Affin de (wijze) heren hebben anders beslist en meenden er een sprintje van te moeten maken . Om dat het zo westelijk ligt waren natuurlijk de meest oostelijke in het voordeel gezien de wind richting . Peter Jansen uit Kleef had hierbij de snelste twee van de CC Monferland en die waren 572 mede vliegers te snel af .

Peter van harte nogmaals met deze overwinning weer .

groet J.P.